Link group not found.
  
اهداف سازمان
اهداف :
-  استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه گذاری و مشارکت .
-  فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت .
-  افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاری و جذب سرمایه ها .
-  بکارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه امور شهری .
-  شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت .
-  اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه گذاری و مشارکت ها .
-  فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری .
-  تلاش جهت کاهش تصدی گری شهرداری .
-  تلاش جهت افزایش سرانه های عمومی و خدماتی
 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
منبع سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدید : ۸۸

سایت های مرتبط

سایت های مرتبط
    پورتال شهرداری اردبیل
گزارش

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۴۴۲۴ نفر
بازدید امروز ۹
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۲ نفر
کلیه حقوق این پرتال برای شهرداری اردبیل محفوظ میباشد